Houston Country Club

Oxford-ladies-2014gordon-johnsonGordon Johnson is the PGA head professional at Houston Country Club in Houston, Texas