Miami View Golf Club

imagejohn-gauthierJohn Gauthier is the PGA head professional at Miami View Golf Club in Miamitown, Ohio.

 

 

brad-loomisBrad Loomis is the PGA assistant professional at Miami View Golf Club in Miamitown, Ohio.